Marc Nieuwenhuizen
Osteopathie

Osteopathie

Het lichaam wordt als een totaliteit bekeken.

Als we naar de naam kijken, osteo betekent bot en pathos betekent ziekte, zouden we verwachten dat een osteopaat alleen botten behandelt zoals de wervelkolom bijvoorbeeld. Hoewel de wervelkolom en het bekken wel een centrale plaats in de behandeling innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken.

Op de plekken waar klachten aanwezig zijn, is zeker niet altijd de oorzaak van de klacht! Zo kan het gebeuren dat iemand al jaren rugklachten heeft, maar dat de eigenlijke oorzaak een darmstoornis is. Andersom is het ook mogelijk dat een afwijking in de rug een darmprobleem veroorzaakt, zoals obstipatie. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten en zal door middel van corrigerende handgrepen, proberen het probleem aan te pakken.

Wordt osteopathie vergoed?

Dit is afhankelijk van uw verzekering en soort dekking. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of de gehele behandeling. Voor juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen.

Osteopathie valt niet onder het eigen risico!

Het ‘eigen risico’ geldt alleen voor medische kosten die onder de basisverzekering vallen. Osteopathie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en telt dus niet mee in deze eigen bijdrage.

 

Indicaties

Bij welke klachten kan osteopathie helpen?

 

 • rugklachten
 • nekklachten
 • uitstralende pijnen in been of arm
 • whiplash en andere posttraumatische klachten
 • sportblessures
 • RSI
 • tennisarm
 • golfarm
 • bekkeninstabiliteit
 • migraine en spanningshoofdpijn
 • incontinentieproblemen
 • maag- en darmklachten
 • restklachten na operaties
 • menstruatiepijnen
 • vermoeidheidverschijnselen
 • stresklachten
 • kaakproblemen
 • duizelingen en evenwichtsklachten

Behandeling

Waaruit bestaat een behandeling?

De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen. De meeste corrigerende handgrepen worden uitgevoerd terwijl de patiënt op de behandelbank ligt.

De osteopaat behandelt verschillende delen van het lichaam, dus
niet alleen de plek waar de klacht zich bevindt.
Bloedaanvoer, bloedafvoer, bezenuwing en andere systemen die
invloed op de klacht hebben zijn onderdeel van de behandeling.

Moeten er altijd klachten zijn om behandeld te kunnen worden?

Dat men regelmatig naar de tandarts gaat om problemen aan het gebit te voorkomen vindt men heel normaal. Dat we ook ons lichaam regelmatig laten controleren om te kijken of alles in orde is, komt maar weinig voor. Eigenlijk zou iedereen er verstandig aan doen zich jaarlijks door een osteopaat te laten controleren. Reeds voordat een klacht zich manifesteert, geeft het lichaam voldoende signalen dat het niet optimaal functioneert! De osteopaat voelt en herkent deze signalen.

Is het nodig een verwijzing van de arts te hebben?

Nee, een osteopaat is opgeleid om zelf een werkdiagnose te stellen.

Is de osteopathie een alternatieve geneeskunde?

Nee, een complementaire (aanvullend). In Amerika waar de osteopathie zijn oorsprong vindt, wordt dit vak uitsluitend door artsen beoefend. In Nederland waar de osteopathie sinds de jaren negentig bekend is, hebben de osteopaten alle als basisopleiding fysiotherapie. Vervolgens duurt de opleiding tot osteopaat vijf jaar. De verzekeraar rubriceert de osteopaat vaak onder alternatief.

Fequentie en duur

 
Hoe vaak wordt er behandeld?

De behandelfrequentie ligt over het algemeen laag, omdat het lichaam
tijd nodig heeft zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen.
In de praktijk blijkt dit ongeveer een keer in de een á twee weken
te zijn.
Tevens probeert men de patiënt inzicht te geven wat de oorzaak van
de verstoring binnen het lichaam is.
Aandacht voor leefwijze en eigen verantwoordelijkheid zullen
meewerken aan het gezond worden.

Hoe lang duurt een behandeling?

Tijdens het eerste consult dat 50 minuten duurt, zal de osteopaat trachten zoveel mogelijk verstoringen in kaart te brengen. Tijdens de vervolg consulten, die per consult 25 minuten duren, zal de osteopaat de bewegings beperking proberen te herstellen.

Baby's en kinderen

In onze praktijk behandelen we regelmatig baby’s met verschillende soorten klachten.

De allerkleinste zien we hier (denk aan 2 weken oud), en ook de iets oudere baby’s van rond de 3 maanden.

We hebben contact met de verschillende verloskundigen hier in de buurt, door wie er regelmatig wordt doorgestuurd, maar ook via via weten mensen onze praktijk te vinden.

Klachten waarbij osteopathie kan helpen

 • Huilbaby’s
 • darmkrampjes
 • voorkeurshouding
 • afvlakking van hoofd
 • onrust
 • slaapproblemen
 • spugen
 • motorische problemen
 • “Kiss-Syndroom”
 • leer en gedragsproblemen bij kinderen

 

Onze testimonials

Al jaren had ik last van mijn onderrug. Fysiotherapie loste het altijd maar tijdelijk op. Maar na een paar behandelingen bij Marc ben ik eindelijk pijnvrij! Ik ga nu eens in de 8 weken, gewoon voor onderhoud.
Jana
Marc kan echt toveren met zijn handen. Ik was op mijn stuitje gevallen en kon niet meer bukken. De eerste hulp kon niets voor me doen, maar na 1 behandeling bij Marc kon ik weer normaal bewegen.
Casper

Privacy verklaring

Deze procedure beschrijft op welke wijze binnen Praktijk voor Osteopathie Marc Nieuwenhuizen voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Administratie

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email, en geboortedatum.

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur
naar de patiënt per email/Post. Dit wordt ingevoerd in het professionele
softwarepakket van Crossuite.

Medisch dossier

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen. Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.  De intake-formulier en consultverslagen, opgeslagen in softwarepakket van Crossuite.

Delen met derden

Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier

De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien
jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede
hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn
vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden
patiënten moeten nog vijftien jaar bewaard worden na de laatste
wijziging in het dossier.

Privacy verklaring

Voor uw eerste consult wordt u een intake-formulier in gevuld, waarin u naast uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis vermeld. Deze gegevens bespreken we tijdens het eerste consult en helpen bij het opstellen van het behandelplan. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar,ed) tenzij u toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.